LA PALANCA DETERMINA LA FORÇA

ROTACIONAL QUE GENERA UNA MASSA

AL VOLTANT D'UN EIX

GLOBAL DEL CICLISTA

L'AJUST CORRECTE DE LES CALES

CONDICIONARÀ EL FUNCIONAMENT DINÀMIC

A BIKE FITTING VIC PERSONALITZEM LES SOLUCIONS,
SOLIDIFIQUEM ELS PUNTS DE SUPORT
I COMPENSEM LES DEFICIÈNCIES BIOMECÀNIQUES
DERIVADES DE LA INESTABILITAT.

PER REDUIR MOVIMENTS RESIDUALS

ACONSEGUINT UNA DINÀMICA FISIOLÒGICA I ALINEADA

AJUSTEM LES MESURES DE LA BICICLETA

ATENENT A TOTES LES NECESSITATS ANATÒMIC-FUNCIONALS

Per què Bike Fitting Vic?

A Bike Fitting Vic l’únic ciclista que ens importa ets tu. Apliquem un tipus de metodologia únic,
que explora al ciclista des del punt de vista fisiològic, biomecànic idel rendiment, treballem amb l’anatomia específica que implica el pedaleig
i equilibrem el gest tècnic de la pedalada mitjançant l’equilibri de les cadenes cinètiques tancades fisiològiques del ciclista…

Llegir més

Quin és l'objectiu?

Personalitzar les solucions a partir de l’anàlisi de les variacions cinemàtiques /musculars com a conseqüència de l’ajust. Per això es busca establir punts de suport i reeducar les deficiències biomecàniques derivades de la inestabilitat intrínseca del pedaleig....

Llegir més

Com augmentem el rendiment?

La figura del biomecánic es importantissima per el rendiment del ciclista tant així com una correcte aplicacio de forces sobre la bicicleta. Sovint les deficiencies biomecànicas que resulten de la interacció entre el ciclista i la seva bicicleta...

Llegir més

Investigació + Desenvolupament

La investigació és imprescindible per a comprendre tots els factors que engloben una correcte i eficient biomecànica; La Cinètica (aplicació de forces voluntàries i forces residuals sobre la bicicleta)i la Cinemàtica (estudi del moviment, angulacions,etc.)...

Llegir més

Més de 150 paràmetres

Informació de cada articulació en els tres plans (posicions, rotacions, velocitats, cadències). Estadístiques (mitjanes, màxims, mínims, rangs). cadència instantània i global. mesures antropomètriques. anàlisi de simetria. Oscil·lacions laterals, antero-posteriors, verticals. Distàncies relatives entre punts anatòmics.

Alta velocitat

Les dades es recullen, analitzen i mostren al Fitter a un mínim de 100 Hz (imatges per segon): si un ciclista pedalarà a 120 rpm, es registrarien 50 imatges per cada pedalada. A més, el sistema admet càmeres a velocitats superiors: 120, 240, 360 Hz.

Temps real

Totes les dades es mostren mentre el ciclista realitza l’exercici: les corbes de paràmetres biomecànics, la vista 3D, resultats numèrics de pedalada, etc. Això permet fer ajustaments dinàmics de la bicicleta i observar resultats de manera immediata.

Sense cables

Cycling 3DMA utilitza marcadors òptics passius: unes petites esferes reflectants de 10-14mm sense cables ni bateries.

Cos complert

En un únic anàlisi de pocs segons, Cycling 3DMA proporciona informació de totes les articulacions del ciclista.